top of page
Management Meeting

סדנאות מנהלים

סדנאות המיועדות לדרגי הניהול השונים בארגון

מטרת הסדנאות - רכישה ופיתוח מיומנויות ניהול.

  • הרצל אמר - המנהל כחונך ומנהיג. הנעת עובדים בהנאה

  • תופסת- התנהלות אפקטיבית במרחב הזמן (ניהול זמן)

  • טלפון שבור-מתן משוב לעובד, העצמת עובדים ותקשורת בין אישית אפקטיבית

  • חפש את המטמון- סדנת ראיונות ותהליכי גיוס

  • גולם במעגל - הכרות עם עולם מרכזי הערכה וימי מיון

  • אבן, נייר ומספריים-מודעות ושליטה בגורמי קבלת ההחלטות 

  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle
In a Meeting

צרו קשר לפרטים נוספים

bottom of page